Databáze

Knihovna předplácí přístup do licencovaných vědeckých databází, které obsahují množství odborných článků z různých oborů. Několik databází také sama vytváří a do dalších umožňuje přístup (pouze) z budovy. 

Přístup do databází je možný pouze v případě, že má uživatel uhrazeny všechny pohledávky vůči knihovně. 

 

Vědecké databáze (online)

Přístup k elektronickým zdrojům z domova je umožněn pouze registrovaným uživatelům, kteří mají vyrovnány finanční pohledávky vůči knihovně. Přihlášení vyžaduje číslo čtenářského průkazu a heslo (uživatel volí během registrace). Pokud ještě nejste zaregistrování, můžete využít online registraci

Název  Popis

EBSCO Academic Search Ultimate

Academic Search Complete je odborná multidisciplinární plnotextová databáze periodik, monografií, sborníků z konferencí, zpráv a videozáznamů a dalších publikací. Zahrnuto je zde přes 6 500 periodik, z nichž je většina recenzovaných a převážná část je též indexovaná v databázích Web of Science a Scopus. Pokryty jsou všechny hlavní oblasti vědy a výzkumu. Databáze videozáznamů zahrnuje videa zpravodajské agentury AP (Associated Press) od roku 1930. Výsledky vyhledávání je možné v rozhraní EBSCOhost filtrovat například podle typu zdroje, tématu nebo jazyka.

Science

Science je akademický časopis Americké asociace pro vědecký pokrok a je považován za jeden ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů. Hlavní zaměření časopisu je zveřejňování různých vědeckých výzkumů, najdeme v něm však i jiné zprávy a názory související s vědou. Přestože je většina vědeckých časopisů zaměřena na specifické oblasti, Science pokrývá celé spektrum vědeckých disciplín. MSVK má předplacen přístup do elektronického časopisu Science (ISSN 1095-9203), k dispozici jsou také obsahy a abstrakty dalších titulů (Science Advances, Science Translational Medicine, Science Signaling, Science Immunology a Science Robotics).

Nature Complete

Díky kolekci Nature Complete získáte přístup do téměř 90 odborných časopisů zaměřených na přírodní vědy. Předplatné zahrnuje přístup také do prestižního časopisu Nature, který vychází již od roku 1869 a je jedním z nejcitovanějších vědeckých časopisů světa. 

ScienceDirect

Přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů a knih vydaných společností Elsevier. V databázi můžete procházet plné texty více než 4 500 časopisů30 000 knih především ze STEM oborů. 

SAGE Research Methods  (Core)

Databáze SAGE Research Methods (Core) obsahuje více než 1 000 knih či videí zabývajících se problematikou výzkumných metod v různých vědních oborech. Pro přístup z domova klikněte na hlavní stránce na "Sign in via your Institution", vyberte ze seznamu institucí MSVK a zadejte své knihovní přihlašovací údaje. Přístup z knihovny (pc nebo wifi) je bez přihlášení. Zdroje, které má knihovna předplaceny (modul Core), získáte po zatržení volby "Content available to me".
What everyone needs to know

Populární ediční řada se What Everyone Needs to Know vydavatelství Oxford University Press obsahuje 129 e-knih pojednávajících formou otázek a odpovědí o aktuálních tématech z mezinárodní politiky, náboženství, životního prostředí, ekonomie atd. Pro přístup z domova klikněte na hlavní stránce na "Sign in via your Institution", vyberte ze seznamu institucí MSVK a zadejte své knihovní přihlašovací údaje. Přístup z knihovny (pc nebo wifi) je bez přihlášení.

Bookport

Bookport je online knihovna nabízející přístup k více než 8 500 titulům (beletrie, populárně-naučná i odborná literatura). Knihy pocházejí z produkce významných českých nakladatelství (Karolinum, Host, Grada, Portál ad.) Přístup k publikacím ve formátu PDF a ePUB je možný ze všech zařízení (PC, tablet, mobil - na jeden účet je možné mít připojena až 3 zařízení). Aplikace pro offline čtení je omezena počtem 6 současně přístupných titulů.

Na webu Bookport klikněte v pravém horním rohu na "Přihlásit se" -> vyberte možnost "Přístup prostřednictvím EduID" -> ze seznamu institucí vyberte MSVK -> Zadejte své knihovní přihlašovací údaje -> potvrďte informace předávané službě. 

Encyclopaedia Britannica Academic

Encyclopaedia Britannica je nejrozsáhlejší obecná encyklopedie vycházející již od roku 1768. Přináší aktuální, důvěryhodné a vysoce kvalitní informace ze všech oblastí lidského poznání. Na vytváření obsahu se podílí odborníci z celého světa - více než stovka nositelů Nobelovy ceny, profesorů a významných představitelů mnoha vědních oborů. Britannica obsahuje více než 100 000 článků a rozsáhlou sbírku multimédií včetně obrázků, videí, audio záznamů, interaktivních materiálů a infografik. 

Přístup do encyklopedie z knihovních počítačů nevyžaduje žádné ověření. Pro přístup z domova zadejte číslo vašeho čtenářského průkazu. Pro přístup do databáze je dočasně nutno registraci potvrdit fyzickou návštevou v knihovně. 

 

Databáze denního tisku, normy a právní předpisy

PressReader a Anopress jsou databáze denního tisku, jejichž obsah je dostupný odkudkoliv po přihlášení.  ASPI a ČSN online jsou dostupné pouze ve studovně elektronických informačních zdrojů v budově knihovny.

Název  Popis 
PressReader

Obsahuje více než 7 000 titulů novin a časopisů ze 120 zemí světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny.  Aktualizace je denní. Databáze je spoolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury.

Přihlášení (stejné jako do katalogu): 

Anopress

Databáze obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy publicistických rozhlasových i televizních relací. Archiv článků je od roku 1996. Aktualizace je denní.
Databáze je spoolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury.

Přihlášení (stejné jako do katalogu):

Návody:  Jak pracovat s databází? a  Jak dobře zadat dotaz?

ASPI Automatizovaný systém právních informací obsahuje právní předpisy registrované ve Sbírce zákonů, Zbierce zakonov, Úředním listě, Ústředním věstníku ČSR a SSR. Mezi předpisy jsou zařazeny také nálezy ústavního soudu. Text zákonů je v aktualizovaném znění se zachováním jednotlivých znění textu až po jeho původní podobu. Dále obsahuje literaturu (anotace z právnické a ekonomické literatury, výklady k předpisům a komentáře významných autorů) a judikaturu a stanoviska soudů. Zde se zpracovávají i nepublikovaná rozhodnutí soudů. Databáze je spolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury.
ČSN online

Obsahuje plné texty všech platných a některých neplatných (od r. 1999) českých technických norem. Databáze umožňuje jednoduché vyhledávání a prohlížení ve formátu PDF, normy není možno tisknout ani stahovat.

 

Databáze vytvářené v knihovně

Digitální knihovna MSK obsahuje digitalizované dokumenty významné pro kulturní, společenské, ekonomické, politické a náboženské dějiny obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Jde o především periodika a monografie z 19. a 1. poloviny 20. století, které jsou uloženy v různých paměťových institucích regionu (archivech, muzeích a knihovnách). Knihovna je průběžně doplňována. 

Regionální e-knihy - soubor regionálních elektronických knih zahrnuje autorsky volná díla místních autorů. Obsahuje e-knihy ve formátech vhodných pro čtečky elektronických knih a jiná čtecí zařízení.

Retrospektivní regionální bibliografie - umožňuje vyhledávání informací o Moravskoslezském kraji od nejstarší doby do současnosti. Obsahuje záznamy knih, seriálů, statí a článků, které se svým obsahem vztahují k uvedenému regionu. Mapují historický, politický, hospodářský, společenský či kulturní život. Bibliografie umožňuje vyhledávat podle autora, názvu, zdrojového dokumentu, klíčového slova, roku vydání aj. Jednotlivá kritéria je možné kombinovat. Vlastníky dokumentů jsou různé instituce. Pokud je jako vlastník uvedena Moravskoslezská vědecká knihovna, lze o dokument požádat prostřednictvím on-line katalogu MSVK. Databáze se skládá z částí:

  • Ostrava - obsahuje veškerou dostupnou literaturu, která byla o Ostravě a přilehlém regionu publikována do 31. 12. 2008. Období let 2009–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována.
  • Karvinsko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu, která byla o tomto regionu publikována do 31. 12. 2000. Období let 2001–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována. 
  • Frýdecko-Místecko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
  • Novojičínsko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
  • Opavsko - v online katalogu naleznete záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. Ucelenou bibliografii Opavska můžete prozatím nalézt v tištěné podobě v publikaci Bibliografie okresu Opava z roku 1999.
  • Bruntálsko - v online katalogu naleznete pouze záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. 
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě