Máte správné informace

V roce 2022 jsme se v oblasti vzdělávání věnovali především otázkám mediální gramotnosti. V souvislosti s tím jsme uskutečnili několik vzdělávacích akcí a online konferenci. Tyto aktivity byly podpořeny z grantu Nadace OSF v programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Za vzdělávací cyklus "Máte správné informace" získala naše knihovna cenu Bibliotheca Inspirans. Toto ocenění se uděluje knihovnám, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě ČR. Sken ocenění ke stažení zde.

 

 

Konference

2. března 2022 proběhla konference, jejímž tématem byla hybridní válka a dezinformační kampaně dnes i v minulosti. V moderované diskusi vystoupila ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR Helena Langšádlová, mluvčí hnutí Českých elfů Bob Kartous, manažer společnosti Prague Security Studies Institute Jonáš Syrovátka a důstojník generálního štábu Armády ČR Otakar Foltýn. Moderovala Eva Klusová. 

 

Workshopy pro pedagogy a knihovníky

Na konferenci navazovaly 4 workshopy pro pedagogy a knihovníky, které vedli následující lektoři: 

Eva Klusová - Vystudovala Politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, postgraduální studium absolvoval na UK v Praze. Oblasti jejího zájmu jsou mimo jiné občanská práva a sociální angažovanost, politika a lidská práva. Působila jako školitel a projektový manažer ve společnosti New Dimension, má zkušenosti z dobrovolnických projektů i ze studijních pobytů v zahraničí.

Roman Máca - Pracuje jako projektový manažer a analytik Institutu pro politiku a společnost. Současně působí na analytické pozici pro oblast bezpečnosti s důrazem na problematiku mediální a ICT. Vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Petra Klapuchová - Vystudovala románské jazyky v magisterském a následně doktorském programu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje ve společnosti New Dimension, kde se věnuje lektorování, koučinku a mentoringu. Výsledky své práce prezentuje pravidelně na evropských konferencích a summitech, o zkušenosti se dělí i se studenty VŠB v Ostravě.Zajímá se o obory integrativní koučování a neurolingvistické programování. Věnuje se výzkumu a vývoji v těchto oblastech.

Ondřej Filipec - Absolvoval doktorskou zkoušku v oboru politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, zároveň je absolventem magisterských oborů Evropská studia se zaměřením na evropské právo a Politologie a evropská studia. V současnosti působí jako odborný asistent katedry politologie a společenských věd PF UPOL. V rámci vědecké činnosti se věnuje např. kybernetické bezpečnosti, terorismu a extremismu.

Datum poslední aktualizace: 13.10.2022
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě