Chci se zaregistrovat

Registrovaným uživatelům knihovny je umožněno:

 

Kolik stojí registrace?

 • Zdarma - studenti do 18 let, senioři nad 70 let, zdravotně znevýhodnění, občané registrovaní na Úřadu práce a občané v hmotné nouzi. 
 • Fyzické osoby - 100 Kč / půl roku, 200 Kč / rok. 
 • Právnické osoby - 200 Kč / půl roku, 400 Kč / rok. Držitelé Senior pasu a Rodinného pasu mají slevu 15% na roční registraci. 

 

Jak se mohu zaregistrovat?

Osobně – na pracovišti registrace vyplníte přihlášku, předložíte potřebné doklady a zaplatíte registrační poplatek. 

Online – vyplňte registrační formulář, poplatek (100 Kč / půl roku) můžete uhradit přes platební bránu. Po zaplacení máte přístup ke všem službám knihovny (vč. elektronických zdrojů). V případě, že máte nárok na registraci zdarma (viz výše) poplatek neplaťte, přístup do elektronických zdrojů získáte až po zpracování registračního formuláře zaměstnancem knihovny následující pracovní den. Při první osobní návštěvě MSVK si ověříme vaši totožnost.

 

Co k registraci potřebuji?

 • občané ČR platný občanský průkaz
 • občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas / jiný doklad totožnosti
 • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
 • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
 • právnické osoby doklad o existenci
 • zdravotně znevýhodnění průkaz ZTP/ZTP-P či potvrzení lékaře (pro registraci zdarma)
 • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu (pro registraci zdarma)
 • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení (pro registraci zdarma)

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence uživatelů, poskytování služeb a kvůli ochraně knihovního fondu. Osobní údaje uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci a nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do 1 roku po skončení registrace.

Podrobné informace najdete v Knihovním řádu a Ceníku.

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě