Chci se zaregistrovat

Registrovaným uživatelům knihovny je umožněno:

 

Kolik stojí registrace?

 • Zdarma - studenti do 18 let, senioři nad 70 let, zdravotně znevýhodnění, občané registrovaní na Úřadu práce a občané v hmotné nouzi. 
 • Fyzické osoby - 100 Kč / půl roku, 200 Kč / rok. 
 • Právnické osoby - 200 Kč / půl roku, 400 Kč / rok. Držitelé Senior pasu a Rodinného pasu mají slevu 15% na roční registraci. 

 

Jak se mohu zaregistrovat?

Osobně – na pracovišti registrace vyplníte přihlášku, předložíte potřebné doklady a zaplatíte registrační poplatek. 

Online – prostřednictvím ověření bankovní identity. Využíváte-li banku zapojenou do  a je vám více než 18 let, můžete po ověření a zaplacení registračního poplatku ihned využívat všech našich služeb včetně přístupu do online zdrojů. V případě, že nepoužíváte bankovní identitu, máte možnost vyplnit předregistrační formulář. Získáte tak možnost si ihned objednat dokumenty z online katalogu. Při první osobní návštěvě MSVK provedeme registraci s ověřením vaší totožnosti. Poté již budete mít přístup i do online zdrojů. 

Co k registraci potřebuji?

 • občané ČR platný občanský průkaz
 • občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas / jiný doklad totožnosti
 • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
 • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
 • právnické osoby doklad o existenci
 • zdravotně znevýhodnění průkaz ZTP/ZTP-P či potvrzení lékaře (pro registraci zdarma)
 • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu (pro registraci zdarma)
 • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení (pro registraci zdarma)

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence uživatelů, poskytování služeb a kvůli ochraně knihovního fondu. Osobní údaje uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci a nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do 1 roku po skončení registrace.

Podrobné informace najdete v Knihovním řádu a Ceníku.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě