Vzdělávání

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je garantem celoživotního vzdělávání knihovníků v MS kraji. Oddělení edukace a metodické podpory organizuje vzdělávací akce, podílí se na organizaci akcí širšího dosahu a nabízí tak zvyšování kvalifikace i kolegům v knihovnách na celém území České republiky. Je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací v oboru knihovnictví jako jedno ze čtyř center v České republice.

Přehled vzdělávacích akcí najdete v kalendářích akcí:

Rekvalifikační kurz - Knihovník/knihovnice v přímých službách

Termín kurzu: září - listopad 2024

Cena kurzu: 1000 Kč 

Obsahová náplň: kurz vychází z odborných způsobilostí, které stanovují kvalifikační standardy pozice Knihovník/knihovnice v přímých službách.

Rozsah kurzu: kurz je realizován kombinovanou formou. Rozsah kurzu činí celkem 120 hodin výuky – z toho je 72 hodin distančně formou e-learningu a 48 hodin (6 dní) prezenční výuky v Regionálním výukovém centru MSVK od 8:00 – 15:00. V e-learningové části, se vždy každých 14 dní otevře 1 tematický modul se studijními materiály. Každý modul je ukončen testem nebo úkolem, které musí být splněny na min. 70%.

Personální a organizační zajištění:

Na základě rozhodnutí č.j. MSMT-8765/2022-2 byla MSVK udělena akreditace vzdělávacího programu „Knihovník v přímých službách“. Organizaci kurzu zajišťuje Oddělení edukace a metodické podpory MSVK, přednášejícími v kurzu jsou pracovníci MSVK a externí lektoři. Základem pro výuku jsou studijní materiály zpřístupněné pomocí e-learningu přes systém Moodle a také prezentace jednotlivých vyučujících. Účastníci kurzu mají možnost využít i individuálních konzultací s přednášejícími. Kapacita kurzu je 15 osob.

Cíl kurzu: připravit posluchače k absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Kurz je určen:

  • pracovníkům knihoven bez knihovnického vzdělání     
  • pracovníkům knihoven, kteří své odborné vzdělání získali před více než 15 lety        
  • pracovníkům knihoven, kteří se chtějí teoreticky připravit na zkoušky podle NSK  

Úspěšný absolvent získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

Informace ke zkouškám podle Národní soustavy kvalifikací

MSVK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro tyto 2 typové pozice:

  • Knihovník/knihovnice v přímých službách, kód 72-006-M
  • Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka, kód 72-003-M

Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu. Zkoušky se konají v počítačové učebně Oddělení edukace a metodické podpory MSVK v Ostravě a jsou veřejné.

Termíny zkoušky na typovou pozici - Knihovník/knihovnice v přímých službách: podzim 2024

Hodnotící standard s konkrétními kritérii hodnocení zkoušky najdete zde.

Příhlášku ke zkoušce najdete zde

Cena zkoušky: pro zkoušku z profesní kvalifikace Knihovník/knihovnice v přímých službách je cena zkoušky stanovena: 1500,- pro účastníky kurzu a 3000,- bez absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Cílem e-learningového kurzu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. 27. běh bude spuštěn v březnu 2024.

Cílová skupina kurzu:

  • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
  • pracovníci s dlouholetou praxí.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ševčíková, tel. 596 118 812, e-mail: petra.sevcikova@msvk.cz

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě