Vzdělávání

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je garantem celoživotního vzdělávání knihovníků v MS kraji. Centrum vzdělávání a regionálních služeb organizuje vzdělávací akce, podílí se na organizaci akcí širšího dosahu a nabízí tak zvyšování kvalifikace i kolegům v knihovnách na celém území České republiky. Je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací v oboru knihovnictví jako jedno ze tří center v České republice.

Zde naleznete aktuální přehled akcí, které pro Vás připravujeme:

Vzdělávání z dotačního programu VISK 2 - uspořádané akce za rok 2022

 • Program ZOOM - 23. 5. 2022
 • Program Zonner Photo Studio pro začátečníky 18. 10. 2022
 • Program Zonner Photo Studio nadstavbový kurz 25.10. 2022
 • Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež (pětidenní cyklus) od 12. 10. 2022

Vzdělávání z programu Regionální funkce - uspořádané akce za rok 2022

 • Čtením a psaním ke kritickému myšleni (RWCT) - 24 hodinový kurz - 6., 11. 5., 14. a 16. 6. 2022
 • Bookstart - logopedická prevence - 22. 6. 2022
 • Základy komunikace pro knihovníky - 23. 9. 2022
 • Bookstart - praktický seminář - 14. 12. 2022

Záznamy webinářů a odborných konferencí

Připravili jsme pro vás souhrn záznamů z webinářů a odborných konferencí pořádaných v poslední době. Záznamy je možno shlédnout zpětně a započítávají se do tabulky odborného vzdělávání:

Záznamy MSVK:         

Záznamy českých knihovnických konferencí:         

Záznamy zahraničních knihovnických konferencí:      

Další tipy na odborné semináře, konference a vzdělávací videa:                                                 ·        

Rekvalifikační kurz - Knihovník/Knihovnice v přímých službách

Termín kurzu: září - listopad 2023

Cena kurzu: 1000 Kč 

Obsahová náplň: kurz vychází z odborných způsobilostí, které stanovují kvalifikační standardy pozice Knihovník/knihovnice v přímých službách.

Rozsah kurzu: kurz je realizován kombinovanou formou. Rozsah kurzu činí celkem 120 hodin výuky – z toho je 72 hodin distančně formou e-learningu a 48 hodin (6 dní) prezenční výuky v Regionálním výukovém centru MSVK od 8:00 – 15:00. V e-learningové části, se vždy každých 14 dní otevře 1 tematický modul se studijními materiály. Každý modul je ukončen testem nebo úkolem, které musí být splněny na min. 70%.

Personální a organizační zajištění:

Na základě rozhodnutí č.j. MSMT-8765/2022-2 byla MSVK udělena akreditace vzdělávacího programu „Knihovník v přímých službách“. Organizaci kurzu zajišťuje Oddělení edukace a metodické podpory MSVK, přednášejícími v kurzu jsou pracovníci MSVK a externí lektoři. Základem pro výuku jsou studijní materiály zpřístupněné pomocí e-learningu přes systém Moodle a také prezentace jednotlivých vyučujících. Účastníci kurzu mají možnost využít i individuálních konzultací s přednášejícími. Kapacita kurzu je 15 osob.

Cíl kurzu: připravit posluchače k absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Kurz je určen:

 • pracovníkům knihoven bez knihovnického vzdělání     
 • pracovníkům knihoven, kteří své odborné vzdělání získali před více než 15 lety        
 • pracovníkům knihoven, kteří se chtějí teoreticky připravit na zkoušky podle NSK  

Úspěšný absolvent získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

Informace ke zkouškám podle Národní soustavy kvalifikací

MSVK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro tyto 2 typové pozice:

 • Knihovník/knihovnice v přímých službách, kód 72-006-M
 • Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka, kód 72-003-M

Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu. Zkoušky se konají v počítačové učebně Oddělení edukace a metodické podpory MSVK v Ostravě a jsou veřejné.

Termíny zkoušky na typovou pozici - Knihovník/knihovnice v přímých službách: podzim 2023

Hodnotící standard s konkrétními kritérii hodnocení zkoušky najdete zde.

Příhlášku ke zkoušce najdete zde

Cena zkoušky: pro zkoušku z profesní kvalifikace Knihovník/knihovnice v přímých službách je cena zkoušky stanovena: 1500,- pro účastníky kurzu a 3000,- bez absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Cílem e-learningového kurzu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. 24. běh bude spuštěn 5. září 2022.

Cílová skupina kurzu:

 • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
 • pracovníci s dlouholetou praxí.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ševčíková, tel. 596 118 812, e-mail: petra.sevcikova@msvk.cz

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě