Průvodce knihovnou

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě sídlí v budově Nové radnice v Ostravě na adrese Prokešovo nám. 9, kde je také poskytována převážná část služeb uživatelům. Knihovna má v Ostravě dlouhou historii, v roce 2021 oslavila výročí 70 let od svého založení. V současnosti probíhá příprava podkladů pro stavbu nové budovy, tzv. Černé kostky. V roce 2022 očekáváme zahájení stavebních prací. 


Virtuální prohlídka

Hlavní budova (půjčovna, studovny ad.)

Levé křídlo radnice


Knihovní fond

Do knihovního fondu doplňujeme tištěnou i elektronickou literaturu různých vědních oborů, pouze výběrově doplňujeme beletrii pro dospělé a pro děti. Budujeme také speciální fond pro zrakově a sluchově postižené. K vyhledávání ve fondu slouží katalog


Služby

Registrovaným uživatelům poskytujeme především:

Služby pro uživatele jsou poskytovány dle knihovního řádu a ceníku služeb. Zdarma registrujeme studenty do 18 let, seniory nad 70 let a handicapované (držitele průkazu ZTP).

Registrovat se nemusíte, chcete-li využít:


Další činnosti knihovny 

Důležitým úkolem knihovny je digitalizace zaměřená na trvalé uchování a ochranu kulturního dědictví. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v digitální knihovně. Knihovna má také bohatou publikační činnost a účastní se republikových i nadnárodních projektů. O své činnosti knihovna informuje v každoroční výroční zprávě. Knihovna plní funkci krajské knihovny MSK a poskytuje metodickou podporu a vedení knihovnám v regionu.


Fotogalerie

Datum poslední aktualizace: 05.08.2021
Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě