Projekty a výroční zprávy

  Výroční zpráva 2023

  2023 - současnost a budoucnost v kostce 

  Strategický plán MSVK na léta 2024–2027

Všechny výroční zprávy od roku 1999 a předchozí koncepce knihovny najdete zde. Pro více informací kontaktujte msvk@msvk.cz nebo monika.oravova@msvk.cz

 

Současné projekty (2024)

Rozvoj kompetencí pracovníků v kultuře II. - grant Ministerstva kultury (grantová výzva Národního plánu obnovy: Výzva č. 317/2023 - Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS - iniciativa Status umělce a umělkyně)

Kreativní učení v předškolním vzdělávání - grant Ministerstva kultury (grantová výzva Národního plánu obnovy: Výzva č. 313/2023 - Podpora projektů kreativního učení II - iniciativa Status umělce a umělkyně)

Probuď v sobě kreativce - grant Ministerstva kultury (grantová výzva Národního plánu obnovy: Výzva č. 313/2023 - Podpora projektů kreativního učení II - iniciativa Status umělce a umělkyně), kdy MSVK je partnerem projektu

Cesty za inspirativním vzděláváním - grant Domu zahraniční spolupráce (grantový program Erasmus+ vzdělávání dospělých - Výzva 2023 (KA122-ADU) pro rok 2023)

 

Významné projekty řešené v předchozích letech (výběr)

Živá encyklopedie - grant statutárního města Ostravy (grantová výzva pro poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2023)

Živá encyklopedie - Jan Prokeš a Václav Šusta - grant statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (grantová výzva v oblasti kultury a uměleckých aktivit pro rok 2023)

The Love of Reading - Erasmus+ (oficiální stránky projektu) - v rámci tohoto projektu budujeme online knihovnu elektronických knih, která bude sloužit potřebám studentů participujících středních škol. 

Máme správné informace? - grant Nadace OSF (grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách 2021)

Deset tváří Vojtěcha Martínka (2020) - program Ministerstva kultury Knihovna 21. století, Statutární město Ostrava

Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (2016-2018) – knihovna byla partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích (leadpartner) a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miskolci, program Erasmus+.

Sensační tourné světem první republiky (2018) – Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2017–2020, projekt 100 let republiky: Ostrava 1918-2018.

Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK (2017) – program IROP.

E-Government Moravskoslezského kraje - Digitalizace a ukládání dat (2012–2013) – knihovna byla partnerem Moravskoslezského kraje, projekt podporován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP)

 

Podrobnosti k jednotlivým projektům najdete ve výročních zprávách

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě