Legislativa, normy, doporučení

 

Zákony 

Knihovní zákon
Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Koncepce 

Metodické pokyny a výklady Ministerstva kultury 

Mezinárodní norma pro výstavbu a rekonstrukce knihoven 

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal český překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci knihoven. Norma je dostupná k nahlédnutí také v MSVK, v oddělení speciálních fondů. 

Dokumenty IFLA 

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě