Užitečné odkazy

Vzorové práce vznikly pro potřeby studentů a pedagogů, kteří píší a vedou maturitní, ročníkové a jiné středoškolské práce. Slouží studentům, kteří si nejsou jisti, jak kvalifikační práce koncipovat nebo jaké informace a v jakém formátu použít. Slouží také pedagogům jako šablona pro definici vlastních požadavků na sepsání práce ve své škole. 

Mluvící hlavy - projekt, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí je užitečná především pro maturanty.

Proxima - Spolek podporující nadané studenty z Ostravy, aby mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti, zejména v oblasti přírodních a technických věd.

SOČ - rozhovor s panem prof. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. o Středoškolské odborné činnosti, jak probíhá a co přináší všem zúčastněným.

SOČ - rozhovor poskytující náhled na Středoškolskou odbornou činnost očima jednoho z jejích úspěšných absolventů.

GeoGebra - dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání, který spojuje geometrii, algebru, tabulkový procesor, grafy, statistiku a analýyu do jednoho snadno použitelného balíčku. 

Datum poslední aktualizace: 10.04.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě