Sensační tourné světem první republiky

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky realizuje knihovna projekt, kterým chce přiblížit široké veřejnosti nepříliš medializované obory, které jsou aktuální a zajímavé i v dnešní době.

Formou výstavy Prvorepublikové knihovnictví připomene zřizování a fungování obecních knihoven po vzniku knihovnického zákona v roce 1919.

Formou osvětových přednášek přiblíží témata:

  • postavení ženy ve společnosti a rodině za první republiky
  • poslanci a senátoři Národního shromáždění Republiky československé, kteří byli zvoleni za ostravské, volební obvody nebo pocházeli z Ostravy či v ní žili
  • architektura první republiky se zaměřením na interiér.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

Datum poslední aktualizace: 08.02.2021
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě