Pro handicapované

  • Zrakově handicapovaní

  • Sluchově handicapovaní

  • Tělesně handicapovaní

  • Mentálně handicapovaní

Pro bližší informace o našich službách pro handicapované, ale i o handicapech obecně klikněte na příslušný piktogram.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě