Ceník služeb

Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu, účinnost od 16. 10. 2023.

1. Registrační poplatky

1.1. Registrační poplatky na 6 měsíců

Pro fyzickou osobu (s výjimkou osob do 18 let a od 70 let, zdravotně znevýhodněných, osob evidovaných na Úřadě práce ČR a osob v hmotné nouzi) 100,- Kč
Pro právnickou osobu (s výjimkou veřejných knihoven se sídlem v MSK a krajských knihoven) 200,- Kč

 

1.2. Registrační poplatek pro jednorázový vstup

Registrační poplatek pro jednorázový vstup 20,- Kč

 

2. Poplatky při výpůjčních službách

2.1. Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS

Za jeden dokument
Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající knihovna.

70,- Kč

 

2.2. Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS

Za jeden dokument - Evropa (mimo Velkou Británii) 250,- Kč
Za jeden dokument - Velká Británie a země mimo Evropu 450,- Kč
Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající knihovna.  

 

3. Poplatky za zpracování specializovaných rešerší

Základní poplatek při zadání rešerše 100,- Kč
Za jeden záznam 2,- Kč

 

4. Poplatky za kopírování, tisk, poštovné, balné

4.1. Za kopírování dokumentů z fondu MSVK

Černobílé
Formát A4 jednostranně 5,- Kč
Formát A4 oboustranně 7,- Kč
Formát A3 jednostranně 8,- Kč
Formát A3 oboustranně 10,- Kč
Barevné
Formát A4 jednostranně 10,- Kč
Formát A4 oboustranně 17,- Kč
Formát A3 jednostranně 22,- Kč
Formát A3 oboustranně 38,- Kč

 

4.2. Za tisk

Černobílý
Formát A4 jednostranně 5,- Kč
Formát A4 oboustranně 7,- Kč
Formát A3 jednostranně 8,- Kč
Formát A3 oboustranně 10,- Kč
Barevný
Formát A4 jednostranně 10,- Kč
Formát A4 oboustranně 17,- Kč
Formát A3 jednostranně 22,- Kč
Formát A3 oboustranně 38,- Kč

 

4.3. Za 3D tisk

Základní poplatek za použití 3D tiskárny 20,- Kč
10 gramů spotřebovaného materiálu 7,- Kč

 

4.4. Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument

Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument 50,- Kč

 

4.5. Za poštovné a obalový materiál

Pro obyčejné zásilky
Do 50 g 22,- Kč
Do 100 g 26,- Kč
Do 500 g 30,- Kč
Do 1000 g 36,- Kč
Pro doporučené zásilky
Do 50 g 60,- Kč
Do 100 g 68,- Kč
Do 500 g 70,- Kč
Do 1000 g 76,- Kč
Do 2000 g 82,- Kč

 

4.6. Za zásilkovou službu

Za zásilku na zvolené výdejní místo 100,- Kč
Za zásilku na zvolenou adresu 150,- Kč
   

 

5. Sankce – pokuty

5.1. Pokuta za vystavení duplikátního průkazu

Pokuta za vystavení duplikátního průkazu 30,- Kč

 

5.2. Peněžitá náhrada zničeného či ztraceného dokumentu

Peněžitá náhrada zničeného či ztraceného dokumentu 370,- Kč

 

5.3. Úhrada nákladů na tištěné upomínky

Náklady na 1. upomínku  25,- Kč
Náklady na 2. upomínku  25,- Kč
Náklady na 3. upomínku  25,- Kč

 

5.4. Pokuta za prodlení s vracením vypůjčených dokumentů

Pro jeden dokument za každý započatý pracovní den 2,- Kč

 

5.5. Pokuta za nevyzvednutí dokumentů připravených k vyzvednutí

Pro jeden dokument 5,- Kč

 

5.5. Pokuta za prodlení s vracením čtečky elektronických knih

Pro jednu čtečku za každý započatý pracovní den 10,- Kč

 

 

6. Vzdělávací a kulturní akce

Za jednu vzdělávací lekci pro ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ 600,- Kč

 

 

Datum poslední aktualizace: 13.10.2023
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě