Tělesně handicapovaní

Naše knihovna bohužel není bezbariérová. Tělesně handicapovaným čtenářům a uživatelům však nabízíme individuální pomoc knihovníků, kteří ochotně zodpovědí všechny dotazy, ale také v případě potřeby pomohou tělesně postiženým čtenářům při půjčování dokumentů nebo přístupu na internet.

Před vstupem do hlavní budovy, na levé straně od vstupních dveří, naleznete zvonek. Tímto zvonkem přivoláte knihovnici, která se vám dále bude věnovat a pomůže vám s registrací, s vyhledáváním v katalogu nebo s objednáním dokumentů. Je také možné zavolat a domluvit se na konkrétní datum a čas návštěvy.

Kontakt:
Mgr. Pavlína Szöke, tel.: 596 118 881, klapka 208, e-mail: pavlina.szoke@msvk.cz

Registrace do knihovny i všechny služby jsou zcela zdarma. Je však nutno předložit průkaz ZTP/ZTP-P.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě