Zrakově handicapovaní

Kontakt: Mgr. Klára Belobradová, tel.: 596 118 881, kl. 207, e-mail: klara.belobradova@msvk.cz

Registrace do knihovny i všechny služby jsou zcela zdarma, je však nutno předložit průkaz ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro zrakově postižené.
Potvrzení lze stáhnout zde (DOC soubor).

Zrakově handicapovaným nabízíme:

  • speciální fond (zvukové knihy, knihy v Braillově písmu, deskové hry pro nevidomé atd.)
  • možnost bezplatné zásilkové služby
  • kompenzační pomůcky – Pichtův psací stroj, dymokleště atd.
  • čtečky elektronických knih umožňující slabozrakým četbu zvětšeného textu
  • kamerovou lupu pro slabozraké (k dispozici ve studovně časopisů)

Vydáváme i vlastní zvukové knihy v edici Regionální audioknihy, které rozesíláme do všech zvukových knihových knihoven v České republice. Dosud bylo vydáno 9 titulů:

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě