Speciální fond

V knihovně si zrakově znevýhodnění čtenáři mohou vypůjčit knihy v Braillově písmu, zvukové knihy z Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana i audioknihy komerčních vydavatelů, zvukové záznamy filmů, mapy i deskové hry pro nevidomé a slabozraké, dále nabízíme časopisy Zora a Obzor.

Některé typy dokumentů je možno vypůjčit pouze po předložení průkazu ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro zrakově postižené.
Potvrzení lze stáhnout zde.

Fond pro zrakově handicapované – seznamy ke stažení

Fond pro zrakově postižené – odkazy do katalogu

Knihovna dále nabízí velké množství odborné literatury o zrakovém handicapu a zrakově znevýhodněných.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě