Národní plán obnovy 

Národní plán obnovy 0312/2023 Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS Přehled vzdělávacích kurzů Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě  

Oblast manažerské a komunikační dovednosti

Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu

 • Délka kurzu: 16 hodin / 2 dny
 • Počet účastníků: 15  Lektorka: Mgr. Ing. Soňa Plháková
 • Termín: 30. 11.-1. 12. 2023
 • Místo konání: MSVK – Lékárna  

Anotace: Základní manažerskou dovedností je umění komunikace se všemi věkovými skupinami zaměstnanců. Cílem tohoto praktického semináře bude aplikace age managementu a pochopení různé motivace zaměstnanců související s věkem (od 20 do 65 let). Seminář představí různé životní fáze zaměstnanců na pracovišti, jejich specifika a změny, které jednotlivé věkové kategorie poznamenávají. Jak vnímá informace nastupující generace YZ a čím se liší toto vnímání od generace BX? Proč může dojít ke komunikačním nedorozuměním a jak jim předcházet.   Lektorka Mgr. Ing. Soňa Plháková je personální poradce a psycholog. Vede více než 15 let vlastní personální a psychologickou praxi, 10 let pracovala pro nadnárodní energetickou korporaci. Ve své personální praxi se specializuje na oblast motivace a rozvoj zaměstnanců s ohledem na jejich věk, aplikaci age managementu v řízení firem i rozpočtových organizací.    

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz


Lektorská akademie SEFTE 

 • Délka kurzu: 48 hodin/6 dnů prezenčně + 2 dny online
 • Počet účastníků:  10 Lektor: Elpida, o.p.s. - https://centrum.elpida.cz/skoleni-lektoru 
 • Termín konání: 25.10.2023 - 29.11.2023
 • Místo konání: MSVK – makerspace dílna + online  

Anotace: Lektorská akademie SEFTE seznamuje účastníky se základními principy i specifiky vzdělávání seniorů a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon jako lektoři, učitelé, knihovníci, komunitní pracovníci, organizátoři volného času či pracovníci poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů 60+. Kurz je rozdělen do šesti navazujících celodenních bloků o celkové délce 48 hodin, které vede tým odborných lektorů. Kurz je zakončen zkouškou a vydáním certifikátu.   Lektorská akademie SEFTE vychází z osvědčené praxe vzdělávacího a kulturního Centra Elpida pro seniory v Praze a předává dvacetileté zkušenosti ve vzdělávání starších dospělých a seniorů.  

Kontaktní email: kamila.pliskova@msvk.cz


Personalistika v neziskových organizacích

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Počet účastníků: 25  Lektor: Ing. Richard Ščerba, MBA
 • Termín konání: 29. 9. 2023
 • Místo konání: Knihovna města Ostravy  

Anotace: V knihovnách a menších kulturních institucích se jen velmi zřídka setkáváme jak s personálními útvary, tak i s pozicí samostatného personalisty. Přesto je personální práce součástí každodenní činnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Lektor je autorem nové publikace Personalistika v knihovnách, kterou účastníkům kurzu představí a jejímž obsahem je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata.   Lektor Ing. Richard Ščerba, MBA, je zkušeným personalistou, který od června 2020 do dubna 2023 působil jako ředitel Odboru personálního a mezd Národní knihovny ČR. Nyní působí jako ředitel odboru personálního a státní služby Ministerstva životního prostředí.      

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz


Rétorická klouzačka

Anotace: Cílem praktického workshopu je umět ovládat vlastní techniku řeči, zlepšit své komunikační schopnosti a dovednosti, posílit své prezentační dovednosti, umění improvizace atd. Obsahem kurzu je práce s hlasem, rozhýbání artikulačního ústrojí, umění správně dýchat při mluveném projevu, techniky odbourání stresu, udržení pozornosti posluchačů a práce s dechovou kapacitou. Kurz naučí základní pravidla správné mluvy, proč je dobré umět intonovat, používat důrazy, jak správně frázovat a na co dbát, abychom udrželi pozornost při svém projevu. Součástí workshopu jsou praktická cvičení a zvládání práce s prezentační technikou.    Vladimíra Hagenová je zkušenou lektorkou rétoriky. Je učitelkou rétoriky na Vyšší odborné škole Mediální tvorby. Má mnohaleté zkušenosti z privátní sféry na řídících pozicích, které uplatňuje ve svých kurzech. Od ledna 2020 je interní lektorka ve společnosti Slůně – svět jazyků, s.r.o., kde vede kurzy rétoriky pro klienty z celé ČR.      

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz  


Neučte blbě! aneb Lektorské dovednosti pro začátečníky

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Počet účastníků: 10  Lektor: PhDr. Tomáš Langer - www.tomaslanger.cz  
 • Termín konání: 16. října 2023
 • Místo konání: Městská knihovna Frýdek-Místek  

Anotace: Seminář pro začínající lektory. Tématy budou: příprava lektora na výuku, evaluace a hodnocení ve vzdělávání, problémové situace ve vzdělávání dospělých, moderní metody vzdělávání, práce lektora se skupinou a odbourávání trémy z veřejného projevu.   PhDr. Tomáš Langer je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.      

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz


Řízení projektů, prototypování a podnikavost

 • Délka kurzu: 48 hodin / 3 dny
 • Počet účastníků: 20  Lektor: Prototýpci, z.s. - https://prototypci.cz/  Veronika Šancová a Zuzana Večeřová
 • Termín konání: 20. - 22. 11. 2023
 • Místo konání: MSVK

Anotace: Třídenní školení je zaměřeno na rozvoj praktických dovedností v oblasti projektového plánování a řešení problémů v kreativním a kulturním sektoru. Účastníci se seznámí s různými technikami rozvoje kreativity, práce s nápady a týmovými aktivitami, které jim pomohou generovat inovativní myšlenky a hledat nové přístupy k řešení problémů. Cílem školení je poskytnout účastníkům praktické dovednosti a nástroje, které jim pomohou rozvíjet kreativitu, plánovat a řešit projekty v jejich oblasti působnosti. Účastníci získají přístup do online učebny s relevantními materiály, které mohou využívat dlouhodobě.   Mgr. Veronika Šancová - zakladatelka, metodička, mentorka a lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V juniorských startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s nimi konkrétní produkty. Je nositelkou evropské certifikace EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu IKAP v JMK II působila jako metodička studií pro koordinátory podnikavosti na základních a středních školách. Mentorka pedagogů v oblasti rozvoje kreativity, projektového řízení, podnikavosti a digitálních kompetencí - absolvování akreditovaného mentorského kurzu Job, spolek pro inovace. Jako designér elearningových kurzů vytvářela strukturu i obsah autorských i klientských kurzů - systém Google Classroom, Webstudy, Moodle. Je aktivní v rodičovských iniciativách, přes 20 let podniká v oblasti IT a působí i v dalších vzdělávacích projektech. Zuzana Večeřová - lektorka v oblastech rozvoj divergentního myšlení, konstrukční aktivity, podnikavost, grafika (Canva, Photoshop), volná tvorba (malba, kresba, práce s betonem, rukodělné kreativní techniky), robotika (Ozoboti). Zuzana je koordinátorkou a metodičkou programu Prototýpci rostou ve škole.  

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz

Oblast digitální dovednosti

Bezpečné chování v kyberprostoru

 • Délka kurzu: 4 hodiny / 1 den
 • Počet účastníků: 25  Lektor: Hana Vitásková, VIAVIS a.s. - https://viavis.cz/  
 • Termín konání: 18. října 2023
 • Místo konání: Městská knihovna Frýdek-Místek  

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami v kybernetickém prostoru a se zásadami bezpečného chování v kybernetickém prostoru. Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit.   Lektorka Hana Vitásková působí jako expertní konzultantka a lektorka se specializací na sociální engineering, osobní bezpečnost a analýzu sociálních vazeb, sociálních vztahů a na psychologii chování. Mimo oblast sociálního inženýrství se specializuje i na problematiku GDPR, vykonává funkci pověřence GDPR u několika desítek školských zařízení v ČR.     

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz


Techniky práce s informacemi

 • Délka kurzu: 12 hodin / 2 dny
 • Počet účastníků: 10  Lektor: Roman Máca  
 • Termín konání: 20. + 21. 9. 2023
 • Místo konání: MSVK  

Praktický workshop povede Roman Máca, který se věnuje facebookovým trolům a dezinformacím, které se šíří po internetu. Na workshopu se dotkneme i informační a kybernetické bezpečnosti a rozpoznávání konspiračních teorií, které si šíří internetem.   Roman Máca je analytik, Institut pro politiku a společnost. Zajišťuje činnosti související s realizací projektů Institutu. Současně působí na analytické pozici pro oblast bezpečnosti s důrazem na problematiku mediální a ICT.    


AI prakticky pro kreativce a pracovníky kultury

Akreditovaný kurz: MSMT- 9206/2023-1-228
 
 • Délka kurzu: 8 hodin / 1 den - realizovány budou 2 běhy kurzu
 • Počet účastníků: 20 + 20 = 40  Lektor: Eva Nečasová, AI dětem, z.s. - https://aidetem.cz/o-inicative/   
 • Termín konání: 17. října 2023, 18. října 2023
 • Místo konání: MSVK – PC učebna  

Anotace: Úvodní část se zaměří na teoretickou rovinu AI — od historie po fungování umělé inteligence a strojového učení. Jaké jsou právní aspekty jejího využívání, co to je etická práce s daty a etika umělé inteligence obecně? Technologie AI je už roky prorostlá do společnosti a utváří realitu, jak ji vnímáme dnes. Jakou roli hrají doporučovací systémy, co přinesly v nedávných letech, a co v souvislosti s generativními modely přinesou v budoucnu — to jsou otázky, na které bychom měli intenzivně hledat odpovědi. V druhé praktické části se zaměříme na aplikace umělé inteligence. Po jejich obecném přehledu budou následovat konkrétní tipy pro práci s vybranými generativními modely či programy jako ChatGPT, Midjourney a další.   Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz

Datum poslední aktualizace: 21.08.2023
Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě