Ředitelství

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Ředitelka
607 755 899, 596138285 kl. 202 libuse.foberova@msvk.cz
Roupcová Markéta
Asistentka ředitelky
596 138 240, 596118881 kl. 203 msvk@msvk.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Projektový pracovník
725 463 496, 596138270 kl. 222 monika.oravova@msvk.cz

Oddělení IT, digitalizace, vědy a inovací

Ing. Prokel Miroslav
Vedoucí oddělení
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 miroslav.prokel@msvk.cz
Ing. Benešová Renáta
IT
596 138 257, 605 976 259 renata.benesova@msvk.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
IT
596 138 257, 602 193 152 zdenek.franek@msvk.cz
Nováček Jiří
IT
604 690 769 jiri.novacek@msvk.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 michaela.adamcikova@msvk.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 ales.drahotussky@msvk.cz
Mgr. Schrammová Dominika
Digitalizace
596 118 881, kl. 234 dominika.schrammova@msvk.cz
RNDr. Volná Tereza
Digitalizace
596 118 881, kl. 234 tereza.volna@msvk.cz

Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Mgr. Staňová Dagmar
Vedoucí oddělení
731 680 947, 596118881 kl. 220 dagmar.stanova@msvk.cz
Bc. Csabolová Světluše
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 svetluse.csabolova@msvk.cz
Mgr. Timko Marek Ph.D.
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 marek.timko@msvk.cz
Uhlířová Sultana
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 sultana.uhlirova@msvk.cz
Bolková Lucie
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 219 lucie.bolkova@msvk.cz
Macháčová Lada
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 218 lada.machacova@msvk.cz
Vojtášková Ester
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 219 ester.vojtaskova@msvk.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 dagmar.hurnikova@msvk.cz
Bc. Kazíková Jana
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 jana.kazikova@msvk.cz
Bc. Štverka Bohuslav
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 bohuslav.stverka@msvk.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 katerina.hruskova@msvk.cz
Mgr. Kozelský Michal
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 michal.kozelsky@msvk.cz
Bc. Badošková Martina
Pracoviště katalogizace seriálů
596 118 881, kl. 230 martina.badoskova@msvk.cz
Nováková Jindra
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 jindra.novakova@msvk.cz
Štrimpfl Marek
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 marek.strimpfl@msvk.cz

Oddělení knihovních a informačních služeb (OKIS)

Mgr. Szöke Pavlína
Vedoucí oddělení
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 pavlina.szoke@msvk.cz

OKIS – Půjčovna

Csabolová Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 veronika.csabolova@msvk.cz
Bc. Jílková Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 veronika.jilkova@msvk.cz
Modrovičová Lucie
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 lucie.modrovicova@msvk.cz
Weissmannová Klára
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 klara.weissmannova@msvk.cz
Bestová Markéta
Sklady
596 118 881, kl. 215 marketa.bestova@msvk.cz
Bláhová Bohdana
Sklady
596 118 881, kl. 215 bohdana.blahova@msvk.cz
Kolářová Šárka
Sklady
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
Sklady
596 118 881, kl. 215

OKIS – Informace

Bc. Křížová Judita
Informace
596 118 881, kl. 213 judita.krizova@msvk.cz
Bc. Seberová Radmila
Informace
596 118 881, kl. 213 radmila.seberova@msvk.cz

OKIS – Registrace uživatelů

Fedorová Anna
Registrace uživatelů
596 118 881, kl. 229 anna.fedorova@msvk.cz

OKIS – Meziknihovní výpůjční služba a cirkulace časopisů

Mgr. Sisková Kateřina
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
596 118 881, kl. 227 katerina.siskova@msvk.cz

OKIS – Studovny

Kuzníková Anna
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 anna.kuznikova@msvk.cz
Schimanková Miluše
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 miluse.schimankova@msvk.cz
Mgr. Tomiová Pamela
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 pamela.tomiova@msvk.cz
Mgr. Belobradová Klára
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 klara.belobradova@msvk.cz
PhDr. Svozilová Věra
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 vera.svozilova@msvk.cz

Oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Teichmannová Ivana
Vedoucí oddělení
596 138 329, 724 044 292 ivana.teichmannova@msvk.cz
Ing. Davidová Renáta
Účtárna
596 118 881 kl. 210, 605 750 344 renata.davidova@msvk.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 lenka.krizakova@msvk.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237, 734 891 310 michaela.svetnicka@msvk.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 katerina.sevcikova@msvk.cz
Legindi Zbigniew
Správa a údržba budov
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 zbigniew.legindi@msvk.cz
Štefaňák Josef
Správa a údržba budov
596 118 881, kl. 224, 603 826 707 josef.stefanak@msvk.cz
Czenliková Jaroslava
Čištění knihovního fondu
596 118 881 jaroslava.czenlikova@msvk.cz
Vandíková Gabriela
Čištění knihovního fondu
596 118 881 gabriela.vandikova@msvk.cz
Haftová Jana
Šatna
596 118 881, kl. 201 jana.haftova@msvk.cz
Ing. Hromjáková Olga
Šatna
596 118 881, kl. 201 olga.hromjakova@msvk.cz
Lampartová Šárka
Úklid
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Úklid
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Úklid
596 118 881, kl. 228

Oddělení edukace a metodické podpory

Ing. Szczypková Andrea
Vedoucí oddělení
596138270 kl. 222, 605 752 433 andrea.szczypkova@msvk.cz
Mgr. Klimek Maruš Jakub
Lektor
596 118 881, kl. 217, 734 562 206 jakub.marus@msvk.cz
Mgr. Kostková Lucie
Lektor
596 118 881 kl. 221 lucie.kostkova@msvk.cz
Bc. Kramná Sabina
Lektor
596 118 881 kl. 221, 733 635 386 sabina.kramna@msvk.cz
Mgr. Naarová Kateřina
Lektor
596 118 881 kl. 221, 797 857 856 katerina.naarova@msvk.cz
Mgr. Pilchová Gabriela
Lektor
596 118 881 kl. 221, 734 666 241 gabriela.pilchova@msvk.cz
Mgr. Krejčí Radka
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 603 899 565 radka.krejci@msvk.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 725 488 882 petra.sevcikova@msvk.cz
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě