Oceňování knihoven

 

NOVÉ: Výzva k předkládání nominací na ocenění Knihovnická K2 pro rok 2023

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace vyhlašují výzvu k předkládání nominací na ocenění KNIHOVNICKÁ K2.

Pro letošní rok je vyhlášena kategorie Knihovna Moravskoslezského kraje 2023. 

Nominace je možné předkládat na přiloženém formuláři poštou na adresu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě k rukám Mgr. Radky Krejčí a Mgr. Petry Ševčíkové a zároveň elektronicky na email radka.krejci@msvk.cz a petra.sevcikova@msvk.cz do 14. 7. 2023.  

⇓⇓⇓ Znění výzvy, pravidla ocenění i nominační formulář naleznete v přílohách na konci textové části této stránky ⇓⇓⇓

 

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitosti a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědnosti zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.Ocenění Knihovnická K2 letos putuje do Raškovic

 

Známe nejlepší knihovnice Moravskoslezského kraje pro rok 2022

Hlavní ocenění v soutěži Knihovnická K2 si na Zámku Bruntál převzala Marie Zemanová z Místní knihovny v Raškovicích za udržování povědomí o historii, etnografii a nářečí regionu. 
Druhé místo získala paní Barbora Škrbelová Krátká z Místní knihovny Jiříkov za významný podíl na obnovení činnosti knihovny a její zdařilou proměnu na komunitní centrum obce. Třetí příčku pak obsadila paní Blanka Klouzalová za utváření knihovny jako komunitního centra, oživení spolkového života a udržování historického povědomí v obci Závada.
Ceny předal náměstek hejtmana Lukáš Curylo spolu s ředitelkou Moravskoslezské vědecké knihovny Libuší Foberovou.

 

Oceněné knihovny v roce 2021

Vítězná knihovna:

Knihovna Třinec - za dlouholetou kvalitní a systematickou práci s dětmi a mladými lidmi a za mimořádné aktivity v době pandemie

Čestná uznání:

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicíza udržování povědomí o lokální historii a osobnostech a aktivní zapojení do přestavby knihovny

Město Petřvald - Knihovna - za profesionální přístup k poskytování služeb a propagaci čtenářství v době pandemie

Tisková zpráva zde: https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava---oceneni-pro-nejlepsi-knihovnu-v-kraji-letos-putuje-do-trince-9006/

 

Cena Ministerstva kultury: Knihovna roku

Ministerstvo kultury ČR u příležitosti Týdne knihoven uděluje cenu Knihovna roku. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Více informací najdete na webu Ministerstva kultury.

 

Cena SKIP: Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku si klade za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. 

Více informací k soutěži a výherce ceny najdete na webu SKIP ČR - Městská knihovna roku.

Medaile Z. V. Tobolky

Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

 - za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví – 3 medaile

 - za celoživotní práci v českém knihovnictví – 1 medaile

Více informací najdete na webu SDRUKu - Medaile Z.V.Tobolky.

 

Cena SKIP: MARK 

SKIP ČR každoročně vyhlašuje soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Více informací o soutěží a vítěze najdete na webu SKIP ČR - Ocenění MARK. 

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Více informací najdete na webu SKIP 10.

Cena SKIP: Cena českých knihovníků

Knihovnickou cenu uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích. Více informací najdete na webu SKIP ČR - Cena českých knihovníků.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: www.kamaradkaknihovna.cz

 

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě