Oceňování knihoven

Vyhlašujeme nominace na ocenění Knihovnická K2 - knihovnice/knihovník Moravskoslezského kraje 2024

Nominujte své kolegyně/kolegy na ocenění Knihovnická K2 - knihovnice/knihovník Moravskoslezského kraje 2024 v období od 4. do 22. března 2024.

Pravidla pro udělování nominací včetně nominačního formuláře:

Pravidla ocenění
Nominační list

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ JE LETOS NEJLEPŠÍ KNIHOVNOU V KRAJI, ZÍSKALA OCENĚNÍ KNIHOVNICKÁ K2

Knihovnou Moravskoslezského kraje 2023 se stala Regionální knihovna Karviná, která letos slaví sté výročí své existence. Čestný diplom pak získala Místní knihovna Ostravice. Zástupci knihoven si ocenění převzali na zámku Nová Horka z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla.

Soutěž Knihovnická K2 je pořádána Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Ocenění bylo předáváno v Týdnu knihoven, který je již dlouhodobě spojen s prvním říjnovým týdnem a zapojují se do něj knihovny v celé republice. Ocenění předali náměstek hejtmana Lukáš Curylo a ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová. Vítězná knihovna si odnesla také finanční dar v hodnotě 50 tisíc korun.

Návrh na cenu může podat zřizovatel či provozovatel knihovny nebo pracovník knihovny Moravskoslezského kraje. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a členové Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Zde najdete tiskovou zprávu z akce a reportáž TV Polar.

 

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitosti a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědnosti zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

 

Cena Ministerstva kultury: Knihovna roku

Ministerstvo kultury ČR u příležitosti Týdne knihoven uděluje cenu Knihovna roku. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Více informací najdete na webu Ministerstva kultury.

 

Cena SKIP: Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku si klade za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. 

Více informací k soutěži a výherce ceny najdete na webu SKIP ČR - Městská knihovna roku.

Medaile Z. V. Tobolky

Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

 - za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví – 3 medaile

 - za celoživotní práci v českém knihovnictví – 1 medaile

Více informací najdete na webu SDRUKu - Medaile Z.V.Tobolky.

 

Cena SKIP: MARK 

SKIP ČR každoročně vyhlašuje soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Více informací o soutěží a vítěze najdete na webu SKIP ČR - Ocenění MARK. 

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Více informací najdete na webu SKIP 10.

Cena SKIP: Cena českých knihovníků

Knihovnickou cenu uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích. Více informací najdete na webu SKIP ČR - Cena českých knihovníků.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: https://www.skipcr.cz/oceneni/kamaradka-knihovnawww.kamaradkaknihovna.cz 

 

Dokumenty ke stažení

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě