ZNÁME VÍTĚZE LETOŠNÍHO OCENĚNÍ KNIHOVNICKÁ K2 A CENY MARK ZA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Soutěž Knihovnická K2 už desátým rokem oceňuje v sudém roce nejlepší knihovníky, v lichém roce nejlepší knihovny Moravskoslezského kraje. V letošním roce si hlavní cenu převzala paní Markéta Kološová z Obecní knihovny při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy.

 Na prvním místě se umístila paní Markéta Kološová z Obecní knihovny při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy za rozmanitost a promyšlenost realizovaných aktivit, činorodý přístup k práci jako životnímu poslání. Druhé místo získal pan Bohdan Volejníček z Knihovny města Ostravy za erudovanou přednáškovou činnost a vytvoření originální geolokoační hry. Třetí příčku pak obsadila paní Monika Molinková z Knihovny Petřvald za široký záběr realizovaných aktivit a iniciaci nových kulturních a vzdělávacích projektů. Všichni tři ocenění si odnesli finanční dar v hodnotě 25 tisíc, 15 tisíc a 10 tisíc korun. Moravskoslezský kraj udělil také dvě čestná uznání paní Žanetě Dolanové z Místní knihovny Holčovice za zvyšování standardu služeb a přetvoření knihovny v kulturní a komunitní centrum obce a paní Ireně Liberdové z Městské knihovny Frýdek-Místek za vysoké pracovní nasazení, sjednocování kolektivu a zviditelňování služeb knihovny.   Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje. Komise se zaměřovala na nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru.

Současně s oceněním pro nejlepší knihovníky kraje jsme udělili i cenu MARK pro mladé knihovníky, tentokrát již 15. ročník!
A co že to je MARK? Jedná se o spojení počátečních písmen slov: Mladý/Moudrý+Aktivní+Rozumný+Knihovník
Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Vítěz za Moravskoslezský kraj je Jakub Vlček, ředitel Městské knihovny Bruntál. Cenu převzal za progresivní a pozitivní přístup k inovacím a zvyšování standardu i kvality služeb Městské knihovny Bruntál.

 

 

 

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitosti a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědnosti zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

 

Cena Ministerstva kultury: Knihovna roku

Ministerstvo kultury ČR u příležitosti Týdne knihoven uděluje cenu Knihovna roku. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Více informací najdete na webu Ministerstva kultury.

 

Cena SKIP: Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku si klade za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. 

Více informací k soutěži a výherce ceny najdete na webu SKIP ČR - Městská knihovna roku.

Medaile Z. V. Tobolky

Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

 - za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví – 3 medaile

 - za celoživotní práci v českém knihovnictví – 1 medaile

Více informací najdete na webu SDRUKu - Medaile Z.V.Tobolky.

 

Cena SKIP: MARK 

SKIP ČR každoročně vyhlašuje soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Více informací o soutěží a vítěze najdete na webu SKIP ČR - Ocenění MARK. 

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Více informací najdete na webu SKIP 10.

Cena SKIP: Cena českých knihovníků

Knihovnickou cenu uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích. Více informací najdete na webu SKIP ČR - Cena českých knihovníků.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: https://www.skipcr.cz/oceneni/kamaradka-knihovnawww.kamaradkaknihovna.cz 

 

Dokumenty ke stažení

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě