Online katalog

Katalog je nástroj, díky kterému můžete online prohledávat dokumenty knihovny.

 Vstup do katalogu

V katalogu najdete

Pokud v našem katalogu nenajdete, co hledáte, knihy z jiných knihovnen si můžete objednat pomocí Meziknihovní výpůjční služby

V katalogu můžete

  • vyhledávat dokumenty, které si můžete půjčit, nebo jsou přístupné online
  • objednat si dokumenty ze skladů k vypůjčení, objednat si kopie nebo meziknihovní výpůjční službu
  • po přihlášení sledovat své objednávky, výpůjčky, prodlužovat si je, kontrolovat neuhrazené poplatky a zaplatit je

V katalogu nenajdete

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě