Povinně zveřejňované informace 

Rozpočet

 Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

Název: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (dále MSVK) je krajskou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona). Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Organizační struktura: ke stažení zde.

 

Datum poslední aktualizace: 20.02.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě