Mediální olympiáda pro studenty středních škol

Mediální olympiáda je soutěž pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje, kterou pořádáme ve spolupráci s odborníky na oblast mediálního vzdělávání a dalšími externími partnery. Soutěž klade důraz na prohloubení a otestování znalostí v oblasti mediální gramotnosti. 

Forma: Soutěž je určena pro tříčlenné týmy složené ze studentů středních škol a učilišť se sídlem v Moravskoslezském kraji. Je realizována v jedné soutěžní kategorii a probíhá ve dvou kolech. První kolo probíhá elektronicky, druhé kolo se koná prezenčně v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

Vyhlašovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové.

Termín konání soutěže: 

  • datum pro podávání přihlášek do 20. ledna 2023
  • datum konání elektronického kola 25. ledna 2023
  • datum a místo konání finálového kola 29. března 2023, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Zaměření: Vědomostní soutěž a vzdělávací aktivita zaměřená na prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností studentů v oblasti mediální gramotnosti. Přitáhnutí pozornosti studentů, pedagogů i veřejnosti k tématu mediálního vzdělávání, vytvoření příležitosti k setkání a aktivní komunikaci. Nasměrování studentů k občanské aktivitě, prezentace pozitivních vzorů chování a jednání.

Pravidla soutěže jsou k dispozici ke stažení. 

Zadání úkolu pro družstva, která se umístila na prvních 5 pozicích v prvním kole. 

Více informací najdete na webu: https://medialniolympiada.cz/ 

Datum poslední aktualizace: 31.01.2023
Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě