Užitečné odkazy a nástroje

Pro studenty středních škol

Píšu maturitní / seminární práci - obsahem tohoto online kurzu je několik lekcí: výběr tématu a stanovení probllému, z čeho čerpat zdroje a kde je hledat, co dělá odborný text odborným textem, jak má práce vypadat a jak se poprat s citováním. 

Na potítku - projekt, který se věnuje výkladu a interpretaci českých i světových literárních děl formou YouTube videí. Jedná se o ideální přípravu na maturitu z češtiny. Poslední dobou jsou doplňována také videa, která vysvětlují např. filozofické koncepty a další témata společenskovědních oborů. 

Mluvící hlavy - projekt, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. 

Vzorové středoškolské práce ilustrují, jak by mohla vypadat maturitní, ročníková nebo jiná kvalifikační středoškolská práce. Cílem je ukázat studentům, kteří si nejsou jisti, jak kvalifikační práce koncipovat nebo jaké informace a v jakém formátu použít. Práce existují ve 2 varitantách podle oborů a podle způsobu citování: 

Proxima - Spolek podporující nadané studenty z Ostravy, aby mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti, zejména v oblasti přírodních a technických věd.

SOČ - rozhovor s panem prof. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. o Středoškolské odborné činnosti, jak probíhá a co přináší všem zúčastněným.

SOČ - rozhovor poskytující náhled na Středoškolskou odbornou činnost očima jednoho z jejích úspěšných absolventů.

 

Pro studenty vysokých škol

Blog Adama Herouta (vš pedagoga) o psaní diplomky (bakalářka je taky diplomka). Herout shrnuje, co by on sám chtěl vědět u státnic, co by dle jeho zkušeností a požadavků měla diplomka obsahovat a jak by měla být strukturována. Hodí se především studentům STEM oborů.

Příručka Jak se vyhnout plagiátorství na jejíž tvorbě se podíleli zástupci 9 českých univerzit. Solidní a přehledné informace o proglematice plagiátorství. 

CitacePRO - nástroj, který usnadňuje citování. Přístup do tohoto nástroje má každý registrovaný uživatel MSVK zdarma z domova, případně odkudkoliv. CitacePRO předplácejí i některé vysoké školy nebo další knihovny. Více informací a ukázka práce s nástrojem

 

Pro PhD studenty

Příručka pro ty, co zvažují jít na doktorát od České asociace doktorandů. Příručka vznikla proto, aby pomohla uchazečům zorientovat se v podmínkách doktorského vzdělávání v ČR a také aby přiblížila náplň doktorátu a jeho cíle, které se výrazně liší od bakalářské a magisterské úrovně studia. Přináší rady a tipy co zvážit, na co se zaměřit a co si zjistit před podáním přihlášky. 

Imagine PhD - plánovací nástroj a kariérní poradce pro studenty, kteří chtějí studovat PhD program. 

STEMskiller - Národní technická knihovna vytvořila rozsáhlou kompetenční mapu anglicky psaných, ověřených a volně dostupných zdrojů o přenositelných dovednostech. Seznam je určen především pro doktorandy a jiné začínající vědecké pracovníky.

How to write your Ph.D. thesis - článek magazínu Science s tipy a radami, jak úspěšně zvládnout tvorbu disertační práce. Všechny tyto rady pochází od různých lidí, kteří buď mají psaní disertační práce krátce za sebou, nebo ještě stále studují.

Bealův seznam - seznam predátorských časopisů umožňující rozeznat potenciální nedůvěryhodné zdroje.

Predátorské časopisy a vydavatelé - článek na stránkách Univerzity Karlovy zabývající se problematikou predátorských časopisů, jak je poznat a jak se jim vyhnout.

Predátorské konference - článek na stránkách Univerzity Karlovy v němž autoři zmiňují specifické znaky predátorských konferencí a na co si dát pozor. 

Syllabus design - Návod, jak vytvořit funkční a pro studenty pochopitelný syllabus, který usnadní a zpřehlední organizaci předmětu v daném semestru.

Open access na UK – jak publikovat otevřeně? online kurz určený především publikujícím autorům (studentům i zaměstnancům) Univerzity Karlovy, přináší základní vhled do problematiky publikační modelu otevřeného přístupu. Po přihlášení jako host je kurz dostupný také veřejnosti. 

Správa výzkumných dat je online kurz Univerzity Karlovy určen pro vědce a pomoc jim spravovat data jejich výzkumů. Kurz je přístupný po přihlášeni jako host.

Quitting a PhD - článek pro ty, kteří se snaží vyrovnat s neúspěšným ukončením svého doktorského studia.

Coping With Postdefense Depression - článek určený pro čerstvé absolventy doktorského studia radící jim, jak se vyrovnat s pocity po obhájení disertační práce.

Research Jobs - Stránky shromažďující pracovní pozice pro vědecké pracovníky a výzkumníky. Inzeráty jsou rozdělené podle zaměření, dají se však filtrovat podle několika dalších kritérií jako je například lokalita nebo typ zaměstnavatele.

Seznam pracovních pozic pro uchazeče o zaměstnání v akademické sféře tvořený magazínem vysokých škol Universitas.

Vědavýzkum.cz - portál shromažďující novinky týkající se vědy a výzkumu, jež jsou rozdělené podle témat. Pomocí emailové adresy je možné se přihlásit k odebírání zpravodaje obsahujícího výběr nejnovějších článků z každého týdne. 

 

Datum poslední aktualizace: 10.04.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě