Sluchově handicapovaní

Kontakt: Mgr. Monika Oravová, tel.: 586 138 270, e-mail: monika.oravova@msvk.cz

Registrace do knihovny i všechny služby jsou zcela zdarma, je však nutno předložit průkaz ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro sluchově postižené.
Potvrzení lze stáhnout zde.

Sluchově handicapovaným nabízíme:

  • speciální fond (DVD s titulky pro neslyšící, CD-ROM s výukou znakového jazyka atd.)
  • indukční smyčky ve všech odděleních knihovny (registrace, půjčovna, studovna, poradna)

Video spoty o knihovně ve znakovém jazyce

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě