Speciální fond

V knihovně si sluchově znevýhodnění čtenáři mohou vypůjčit DVD s titulky pro neslyšící a CD-ROM s výukou znakového jazyka. Ve fondu knihovny je dále rozsáhlá sbírka komiksů.

Některé typy dokumentů je možno vypůjčit pouze po předložení průkazu ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro sluchově postižené.
Potvrzení lze stáhnout zde.

Fond pro sluchově postižené – seznamy

Fond pro sluchově postižené – odkazy do katalogu

Knihovna dále nabízí velké množství odborné literatury o sluchovém handicapu a sluchově znevýhodněných.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě