Knihovna slaví 70 let od svého založení

Moravskoslezská vědecká knihovna byla založena jako Státní vědecká knihovna 5. února 1951. Při příležitosti 70. výročí knihovny jsme vydali publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě, kde se o historii knihovny dozvíte mnohem více:

  Publikace: 70 let vědecké knihovny v Ostravě 

Zdravice náměstka hejtmana MS kraje Mgr. et. Mgr Lukáše Curyla.

Poslechněte si také současnou paní ředitelku PhDr. Libuši Foberovou, Ph.D.

Rozhovor s paní ředitelkou věnovaný oslavám výročí knihovny v Dobrém ránu ČT najdete na těchto odkazech: 1. část a 2. část

 

Co si přát k 70. výročí knihovny? Naše přání se shoduje s vizí knihovny:

Přejeme si knihovnu, která bude centrem poznání pro 21. století. Našimi cílovými skupinami jsou především studenti, pedagogové, vědci a odborná veřejnost. S ohledem na tyto uživatelské skupiny chceme i nadále budovat fond odborných tištěných i elektronických informačních zdrojů a poskytovat služby, které usilují o podporu akademické excelentnosti a konkurenceschopnosti v českém i mezinárodním prostředí. Široké veřejnosti budeme i nadále nabízet vzdělávací kurzy a budeme se snažit o popularizaci vědy a vědeckých poznatků. Naším cílem je společenská osvěta v oblasti kritického myšlení napomáhající činit poučená rozhodnutí pozitivně ovlivňující chod demokratické společnosti. 

Jak šel čas s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě:

 

Prohlédněte si ty nejstarší fotografie knihovny:

Datum poslední aktualizace: 11.02.2021
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě