Kreativní učení v předškolním vzdělávání

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se dlouhodobě snaží o propojování kulturních, uměleckých a technických sektorů s rámci konceptu STEAM (věda-technologie-technika-umění-matematika), který stojí na speciálním přístupu k výuce technických předmětů zahrnujícím využití nejrůznějších kreativních aktivit jako například hry, tance, hudby, vizuálního umění či divadla.

Proto cílem tohoto projektu je rozvoj umělecko-technického vzdělávání dětí v předškolním věku na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, s důrazem na názorné a jednoduché zpracování tématu. Připravované aktivity podporují rozvoj jemné motoriky, kreativního a logického myšlení. Jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky školní připravenosti, jako je součinnost oko-ruka, kreativní projev, individuální i skupinová práce, rozvoj prostorové orientace, představivosti, pozornosti a komunikačních dovedností. Projekt se uskuteční ve spolupráci s vybranými mateřskými školami z Ostravy, kdy proběhne 10 lekcí, které připraví lektoři z MSVK ve spolupráci s lektory z Malé technické univerzity.

Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku z těchto mateřských škol. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na zapojení všech dětí ve skupině a jsou přizpůsobena jejich věku a schopnostem. Úkoly jsou postupně rozšiřovány od jednoduchých k složitějším podle didaktických principů, a zároveň je kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Individuální tvorba je kombinována s kooperativní prací, kdy práce jednotlivých dětí jsou spojovány do celku a dokončovány ve skupinových aktivitách. Projekt využívá multidisciplinární přístup, který propojuje umělecké a technické aktivity, aby dětem poskytl komplexní a zábavný zážitek, který zároveň podporuje jejich celkový rozvoj a připravuje je na školní vzdělávání.

 

        

 

      

 

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě