Pro nakladatele

MSVK se zaměřuje na doplňování regionální literatury z území Moravskoslezského kraje, kterou trvale uchovává ve svém fondu. Základem jsou knižní publikace získávané regionálním povinným výtiskem. 

Povinný výtisk

Jako povinný výtisk se označuje exemplář publikace, který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat určené knihovně. Tato povinnost je upravena zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích - právo na povinný výtisk od vydavatelů z území MSK a zákonem č. 46/2000 Sb. tiskový zákon, který upravuje dodávání periodických publikací - právo na povinný výtisk všech novin a časopisů vydávaných na území ČR.

Povinné výtisky můžete doručit na adresu:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00 Ostrava

Kontakt: dagmar.stanova@msvk.cz.

Nabídková povinnost

Kromě zasílání povinných výtisků má vydavatel podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ještě povinnost písemně (lze i e-mailem) nabídnout ke koupi jeden výtisk vydané publikace určeným knihovnám. Tuto povinnost lze rovněž splnit uveřejněním v periodiku Knižní novinky (bližší informace na stránkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů). 

Regionální literatura / doplňování elektronických zdrojů

Pokud jste autorem regionální literatury a máte zájem o zveřejnění svého díla prostřednictvím katalogu MSVK, obraťte se na dagmar.stanova@msvk.cz. Pro zpřístupnění díla je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů.

Datum poslední aktualizace: 26.07.2021
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě