Pro média

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí Moravskoslezského kraje. Je veřejnou knihovnou s fondem čítajícím více než 1,2 mil. svazků. Nabízí přístup k odborným elektronickým zdrojům (vědeckým databázím, e-knihám) i zájmové četbě. Buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Speciální pozornost věnuje regionální literatuře – buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, zpracovává regionální retrospektivní bibliografie a publikuje regionální e-knihy a audioknihy. 

Moravskoslezská vědecká knihovna byla založena jako Státní vědecká knihovna 5. února 1951. Při příležitosti 70. výročí knihovny jsme vydali publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě, kde se o historii knihovny dozvíte mnohem více:

  Publikace: 70 let vědecké knihovny v Ostravě 

Kontakt: msvk@msvk.cz


Vybrané části Manuálu jednotného vizuálního stylu MSVK a jiné formáty či varianty loga budou zaslány na vyžádání: msvk@msvk.cz

 

 

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě