Psaní odborného textu

Lekce je určena studentům 1. - 4. ročníku středních škol. 

Nejčastěji realizujeme hodiny na vyhledávání zdrojů a citování, ale jsme schopni připravit i lekce na míru např. na specifikaci výzkumné otázky, členění odborného textu, formální úpravu v textových editorech atd.

Z kapacitních důvodů preferujeme realizaci na půdě školy v PC učebně, aby bylo možné vyzkoušet si vyhledávání zdrojů či práci s citačními manažery.

Workshop je vhodné načasovat tak, aby studenti řešili nějaký konkrétní problém (např. byli ve fázi výběru tématu, nebo hledání zdrojů) aby měli možnost uplatnit získané znalosti v praxi.

Omezení: tento vzdělávací program nabízíme pouze studentům, kteří skutečně píší maturitní práci, SOČ, extended essay aj.


Podobu odborného textu demonstrujeme na příkladu vzorových středoškolských prací, ty ilustrují, jak by mohla maturitní nebo jiná kvalifikační středoškolská práce vypadat:

Všechny lekce jsou zpoplatněny částkou 600,- Kč za 1 lekci za 1 třídní kolektiv. Pro objednávku vyberte požadovanou aktivitu a vyplňte formulář. Vaše instituce obdrží po konání akce fakturu. 
Datum poslední aktualizace: 04.06.2024

Objednávka lekce / aktivity pro školu

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Pole označená * jsou povinná.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě