Záznamy webinářů a konferencí

Připravili jsme pro vás souhrn záznamů z webinářů a odborných konferencí pořádaných v poslední době. Záznamy je možno shlédnout zpětně a započítávají se do tabulky odborného vzdělávání knihovníků:

NOVĚ PŘIDANÉ:

Záznamy MSVK:         

Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP ZV 2022

Série webinářů Knihovny Jiřího Mahena v Brně s názvem Vzdělávací programy pro knihovníky dle RVP ZV 2022, které si kladly za cíl přiblížit klíčové kompetence, tak jak je vnímají kurikulární dokumenty MŠMT. Jedná se o kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní, digitální. Toto pojetí se ale prolíná i vzdělávacími programy, které připravujeme my v knihovnách. 

Témata webinářů: 

Prezentace a videa k seminářům na téma děl nedostupných na trhu (DNNT)  

Záznamy českých knihovnických konferencí:         

Záznamy zahraničních knihovnických konferencí:      

Videa o knihovnách ve světě:

Další tipy na odborné semináře, konference a vzdělávací videa:                                           

Datum poslední aktualizace: 03.05.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě