Důležité odkazy

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Nezisková a nestátní organizace poskytující služby pro neslyšící a nedoslýchavé. Zaměřuje se na terénní a ambulantní tlumočení a na sociální poradenství. Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Nabídka kurzů českého znakového jazyka na zakázku.

Česká unie neslyšících   pobočka Ostrava

LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

Služby a komplexní systematická péče poskytovaná hluchoslepým osobám po celé ČR.

LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.

Ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým postižením; pomoc, podpora a odborné poradenství neslyšícím. Tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčování kompenzačních pomůcek.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě