Důležité odkazy

Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana

Vydávání, půjčování i prodej knih určených zrakově handicapovaným (zejm. zvukových knih a knih v Braillově písmu), provozování digitální internetové knihovny pro nevidomé a slabozraké.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Poskytování sociálních služeb a technické pomoci pro nevidomé, těžce zrakově postižené občany i občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným postižením. Nabídka odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb i sociálně aktivizační služby.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Tyfloservis, o.p.s.

Sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké, podpora jejich samostatnosti a aktivity. Zajišťování rehabilitačních kurzů, kurzů prostorové orientace, odborné poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a další služby.

Tyfloservis, o.p.s.

Kafira

Poradenské a vzdělávací služby pro děti od 7 let a dospělé s poškozením zraku. Pomoc při každodenních činnostech a podpora v oblasti vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti, při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, včetně uplatňování práva na práci.

Kafira

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Sdružování a hájení zájmů nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytování konkrétních služeb vedoucích k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Společnost pro ranou péči

Odborné služby, podpora a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením

Společnost pro ranou péči

Centrum Pyramida OU

Centrum podpory studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Centrum Pyramida

Centrum Slunečnice

Centrum podpory studentům se specifickými nároky na VŠB-TU Ostrava.

Centrum Slunečnice

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě