Důležité odkazy

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

Pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podpora společenského, pracovního a kulturního uplatnění znevýhodněných občanů.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje

Prosazování a naplňování zájmů a potřeb tělesně postižených osob v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území Moravskoslezského kraje. Odborné sociální poradenství, vzdělávací akce, rehabilitační pobyty.

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje

Liga vozíčkářů

Podpora lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ.

Liga vozíčkářů

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezské kraje o.p.s.

Osobní asistence, individuální bezbariérová doprava, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezské kraje o.p.s.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě