Černá kostka bude!

16.listopad 2023

Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodlo o přidělení financí z Operačního programu Spravedlivá transformace pro stavbu Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací (budoucí Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě). Moravskoslezský kraj tak na tento projekt získal z evropských zdrojů 1,6 miliardy korun. Černá kostka již má od letošního ledna stavební povolení, Moravskoslezský kraj připravuje podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi vznikne místo pro robotizaci, digitalizaci, inovace a smart technologie v nejen oblasti knihovnictví. Bude zde probíhat formální i neformální vzdělávání včetně rekvalifikací. Nedílnou součástí bude podpora rozvoje kreativního průmyslu. Poskytne také prostory pro start-upy a zázemí pro péči o talenty. Černá kostka se stane centrem vzdělávání a místem setkávání různých generací, institucí i podnikatelů a firem. Výrazným způsobem pomůže v pokračující transformaci Moravskoslezského kraje.

Projekt vyjde na 2,6 miliardy korun. Z Fondu pro spravedlivou transformaci získal Moravskoslezský kraj prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace 1,6 miliardy korun. Statutární město Ostrava přispělo 150 milionů korun, zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu.Roční provoz bude podle odhadů stát 150 milionů korun, financován bude z vlastních prostředků organizace například z nejrůznějších grantů a vstupného na akce, na provoz bude významně přispívat i Moravskoslezský kraj jakožto zřizovatel.

Černá kostka je navržena s ohledem na udržitelnost. Využívá moderní nízkoenergetické technologie, tepelná čerpadla pro efektivní vytápění a chlazení, kvalitní izolaci a materiály pro snížení energetických ztrát, přirozené větrání, fotovoltaické panely na střeše, LED osvětlení s nižší spotřebou elektřiny a shromažďování dešťové vody pro účely jako splachování.

(Zdroj: Moravskoslezský kraj)

Více informací k projektu najdete na webu www.cerna-kostka.cz.

 

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě