Elektronické verze místních zpravodajů Moravskoslezského kraje

MSVK nabízí přístup k elektronickým verzím místních zpravodajů obcí a měst Moravskoslezského kraje. Dostupné jsou pouze ty zpravodaje, u nichž získala knihovna od vydavatele svolení k uchovávání a zveřejňování.

Pokud jste vydavatelem obecního zpravodaje a máte zájem o jeho zveřejnění v katalogu knihovny, stačí pouze zaslat na adresu vera.svozilova@msvk.cz souhlas s uchováváním a zveřejňováním daného zpravodaje.

Jednotlivá čísla jsou ve formátu pdf. V případě problémů se zobrazením některého čísla se prosím obraťte na dagmar.stanova@msvk.cz.

Tituly jsou řazeny abecedně v rámci jednotlivých okresů.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě