Herna finanční gramotnosti pro dospělé_12. 6. 2024

Termín akce:
12.6.2024 09:00-13:00
Typ akce:
akce pro veřejnost
Místo konání:
Městská knihovna Havířov
Lektor:
pracovníci MěK Havířov
Rozsah:
4 vyučovací hodiny
Max. počet účastníků:
15

Praktický workshop pro knihovníky a pracovníky kulturního sektoru, kteří se naučí na příkladu dobré praxe Městské knihovny Havířov vést kurzy finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny uživatelů.

1. Sdílení zkušeností - úvodní část bude zaměřena na zkušenosti MěK Havířov s implementací herny finanční gramotnosti (FG). Bude popsán proces, jak knihovna začínala s touto inovativní aktivitou v  rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov. Budou sdíleny informace o zaškolení knihovnic, zavedení herny ve dvou lokalitách a praktické zkušenosti z realizace heren pro ZŠ.

2. Samotná hra – praktická část tohoto semináře zahrnuje aktivitu, ve které účastníci budou utvářet týmy po dvojicích a převezmou roli finančních poradců pro konkrétní rodinu, v tomto případě rodinu Korunkových. Během hry budou účastníkům vysvětlovány jednotlivé finanční pojmy přímo v kontextu situace, což jim umožní lépe porozumět a aplikovat je v reálném životě. Tato praktická část má za cíl poskytnout účastníkům interaktivní zkušenost, která jim pomůže lépe porozumět finančním konceptům a strategiím.

3. Dotazy a sdílení - závěrečná část semináře se zaměří na interaktivní dialog mezi účastníky a pořadateli. Účastníci budou mít prostor ke kladení dotazů a sdílení svých dojmů z herny finanční gramotnosti.

Seminář je financován z Národního plánu obnovy, je určen pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru (včetně pracovníků knihoven) a je pro účastníky zdarma. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, státní příslušnost). Pokud byste se nemohli zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě