Patenty, ochranné známky a informační zdroje

Termín akce:
21.5.2024 09:00-15:00
Typ akce:
akce pro veřejnost
Místo konání:
Počítačová učebna MSVK, Prokešovo náměstí 2, Ostrava
Lektor:
PhDr. Jan Černý, Ph.D.
Rozsah:
6 hodin
Max. počet účastníků:
12

Školení poskytne účastníkům komplexní přehled o patentech, ochranných známkách, jejich významu, procesu registrace a ochrany a také o dostupných informačních zdrojích pro vyhledávání a monitorování těchto práv duševního vlastnictví.

PhDr. Jan Černý, Ph.D. přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně na Katedře informačních technologií. Specializuje se na metody Competitive Intelligence, Technology Intelligence a Open Source Intelligence. Pomáhá firmám využít širokou škálu informačních zdrojů pro optimální a kontinuální monitoring konkurenčního prostředí.  Také pomáhá s průzkumem stavu techniky v patentových databázích a nepatentové literatury, prověřuje ochranné známky a řeší další informační problémy spojené s duševním vlastnictvím.

Školení je financováno z Národního plánu obnovy, je určeno pouze pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru (včetně pracovníků knihoven) a je pro účastníky zdarma. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, státní příslušnost). Pokud byste se nemohli zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení.

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě