Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu (dvoudenní)

Termín akce:
30.11.2023 08:00-17:00
1.12.2023 08:00-13:00
Typ akce:
akce pro veřejnost
Místo konání:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Lektor:
Mgr. et Ing. Soňa Plháková
Rozsah:
16 hodin
Max. počet účastníků:
15

Základní manažerskou dovedností je umění komunikace se všemi věkovými skupinami zaměstnanců. Cílem tohoto praktického semináře bude aplikace age managementu a pochopení různé motivace zaměstnanců související s věkem (od 20 do 65 let). Seminář představí různé životní fáze zaměstnanců na pracovišti, jejich specifika a změny, které jednotlivé věkové kategorie poznamenávají. Jak vnímá informace nastupující generace YZ a čím se liší toto vnímání od generace BX? Proč může dojít ke komunikačním nedorozuměním a jak jim předcházet.

Lektorka Mgr. Ing. Soňa Plháková je personální poradce a psycholog. Vede více než 15 let vlastní personální a psychologickou praxi, 10 let pracovala pro nadnárodní energetickou korporaci. Ve své personální praxi se specializuje na oblast motivace a rozvoj zaměstnanců s ohledem na jejich věk, aplikaci age managementu v řízení firem i rozpočtových organizací.

Seminář je financován z Národního plánu obnovy. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, věk). Počet míst je omezen, proto prosíme o včasné omluvení případné absence ze semináře, aby mohl být nabídnut dalším zájemcům. 

Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě