Komunikace v krizových a emočně zátěžových situacích

Termín akce:
20.6.2024 09:00-15:00
Typ akce:
akce pro veřejnost
Místo konání:
Makerspace dílna MSVK, Prokešovo náměstí 7, Ostrava
Lektor:
PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Rozsah:
6 hodin
Max. počet účastníků:
20
Počet volných míst:
0

Školení bude zaměřeno na obě roviny úspěšného zvládnutí náročných situací – porozumění emocím i efektivní komunikaci. Formou workshopu bude také vycházet i z konkrétních zkušeností účastníků. Účastníci si vyzkouší aplikovat jednotlivé komunikační techniky na jimi zadané obtížné situace – např. jak podat negativní zpětnou vazbu, aby se druhý nerozčílil; jak odmítnout a být přitom vstřícný; jak reagovat na útočné výroky či kritiku nebo jak se nenechat vtáhnout do manipulativních her.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na problematiku mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku, podporu a zlepšování mezilidských vztahů a krizovou komunikaci. Je garantem i lektorkou vzdělávacího modulu SEFTE – Senior friendly teacher.

Školení je financováno z Národního plánu obnovy, je určeno pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru (včetně pracovníků knihoven) a je pro účastníky zdarma. V rámci vykazování budeme před akcí účastníkům zasílat Google formulář se sběrem osobních údajů (datum narození, pohlaví, státní příslušnost). Pokud byste se nemohli zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení.

Přihlášení na akci

Akce je plně obsazena a bohužel se už není možné přihlásit.
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě